Printed from bethana.org.ua
 

Публичная информация

Публичная информация

 почта

Доступ до публічної інформації

Вищий навчальний заклад "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" (ВНЗ МГПІ "Бейт-Хана") надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації у ВНЗ МГПІ "Бейт-Хана" здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Поштова адреса ВНЗ МГПІ "Бейт-Хана" для подання інформаційного запиту:

м. Дніпро, пл. Успенська, 5Д, 49044, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);
телефон: (056) 717-70-34; факс: (056) 717-70-36;
електрона пошта: office@bethna.org.ua

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у ВНЗ МГПІ "Бейт-Хана".

 почта