top of page

Історія інституту

1995 р. – заклад вищої освіти почав свою діяльність як Єврейське жіноче педагогічне училище, пізніше перетворене на Жіночий педагогічний коледж «Бейт-Хана». Засновником педагогічного училища став Всеукраїнський єврейський благодійний культурно-просвітницький фонд «Ор-Авнер «Хабад Любавич». На сьогодні Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» – недержавний заклад вищої освіти, що має ліцензії на підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 053 Психологія.

Біля витоків «Бейт-Хани» стояли голова Фонду «Ор-Авнер «Хабад Любавич» пан Леві Леваєв, президент інституту, голова Ради Федерації єврейських громад України рабин Меїр Стамблер, головний рабин Дніпропетровської єврейської громади пан Шмуель Камінецький. Першим директором Єврейського жіночого педагогічного училища було призначено Карла Веніаміновича Бляхера.

Урочиста церемонія відкриття училища відбулася у вересні 1995 року. Честь розрізати стрічку на відкритті вишу було надано шанованій пані Хані Леваєвій, матері засновника Фонду «Ор-Авнер «Хабад Любавич», чиє благословенне ім’я  до сьогодні носить «Бейт-Хана».

1997 р. – перший випуск 40 молодих педагогів для єврейських національних шкіл і дитячих садків.

1998 р. – коледж отримав ліцензію на підготовку музичних керівників дитячих садків за напрямом 5.020207 «Музична педагогіка і виховання».

1999 р. – на базі Жіночого педагогічного училища «Бейт-Хана» було створено Освітній Ресурсний Центр (ОРЦ) для дітей, які мають особливі потреби.

2003 р. – Жіноче педагогічне училище «Бейт-Хана» перейменовано на Жіночий педагогічний коледж. Вищий навчальний заклад стає не лише навчально-методичним центром для більшості єврейських освітніх установ України, а й джерелом педагогічних кадрів для системи єврейської освіти України і СНД.

2004 р. – з ініціативи коледжу і за сприяння Федерації єврейських громад України було започатковано масштабний освітній проєкт «Беяхад» (з івриту – «разом»). Мета проєкту – закласти основи для якісного зростання рівня фахової підготовки педагогів у системі єврейської освіти.

2005 р. – з метою впровадження ступеневої підготовки фахівців було створено навчальний науково-виробничий комплекс Кримський державний гуманітарній університет – Жіночий педагогічний коледж «Бейт-Хана». Ідею ступеневої освіти на вищих освітньо-кваліфікаційних рівнях (бакалавр, спеціаліст, магістр) для випускників коледжу було втілено в реальність.

2007–2008 рр. – у Жіночому педагогічному коледжі «Бейт-Хана» відбувалися важливі зміни, пов’язані з переходом на новий зміст освіти після впровадження державних стандартів вищої освіти, рейтингової системи контролю якості освіти, уведення кредитно-модульної системи в навчальний процес.

2007 р. – коледж отримав ліцензію на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностями 6.010101 «Дошкільна освіта» і 6.010102 «Початкова освіта».

2010 р. – «Бейт-Хана» успішно пройшла державну акредитацію і підтвердила ліцензію, що надає право на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностям 6.010101 «Дошкільна освіта» і 6.010102 «Початкова освіта».

У тому ж році відбувся урочистий випуск перших бакалаврів.

2010–2011 рр. – здійснено набір на перший курс заочного відділення «Бейт-Хани» за програмою підвищення кваліфікації для чоловічої групи педагогів.

2011 р. – отримано ліцензії на підготовку іноземних громадян за базовими спеціальностями, а також на підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України.

У цьому ж році Жіночий педагогічний коледж «Бейт-Хана» перетворено на заклад вищої освіти «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана».

2013 р. – в інституті відбулося ліцензування підготовки бакалаврів за спеціальностями 6.030103 «Практична психологія», 6.030504 «Економіка підприємства», підготовки громадян України до вступу до вищих навчальних закладів.

2014 р. – інститут організував і провів Всеукраїнський науково-практичний семінар для працівників єврейських освітніх установ на тему «Сучасна єврейська школа: традиції, інновації, перспективи». До цієї події було приурочено і перший випуск науково-практичного журналу «Єврейське знання».

2016 р. – освітня діяльність інституту вже охоплює такі напрями і спеціальності, як:

012 «Дошкільна освіта» (Гуманітарний фаховий коледж як структурний підрозділ);

013 «Початкова освіта» (Гуманітарний фаховий коледж як структурний підрозділ);

012 «Дошкільна освіта»;

013 «Початкова освіта»;

053 «Психологія»;

051 «Економіка»;

підготовка громадян України до вступу до вищих навчальних закладів;

підготовка іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів;

підготовка іноземних громадян за акредитованими спеціальностями.

2020 р. – акредитація освітньої програми Початкова освіта другого (магістерського) рівня та освітньої програми психологія другого (магістерського) рівня.

У тому ж році ЗВО «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» започаткував проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми, перспективи».

2021 р. – з метою проведення наукових досліджень та розробок у галузі педагогіки та методики, упровадження інноваційної діяльності та забезпечення на цій основі поглибленої науково-дослідницької підготовки майбутніх педагогів на базі МГПІ «Бейт-Хана» розпочала свою роботу науково-дослідну лабораторія «Проєктування освіти і навчання».

З 2022 року МГПІ "Бейт-Хана" долучився до благодійної ініціативи Федерації єврейських громад України з евакуації населення та надання гуманітарної допомоги, створивши на своїй базі call-центр, в якому викладачі та студенти на волонтерській основі цілодобово приймають звернення громадян. Також викладачі та студенти інституту  разом з партнерською організацією БО БФ «Хесед Менахем» долучились до програм надання допомоги людям похилого віку, організовуючи їх дозвілля. Викладачі інституту беруть участь у програмах з надання психологічної допомоги особам, постраждалим від війни. Так, в рамках даної ініціативи, викладачі кафедри педагогіки та психології започаткували для всіх охочих тренінг з теми "Війна і діти: шляхи подолання кризи", у співдружності з "Всеукраїнською жіночою єврейською організацією "Проект Кешер" викладачами було проведено цикл лекцій на теми «Стресостійкість молодої мами під час воєнних дій» та «Виховуємо щасливу дитину».

album024.JPG
Карл 
Бляхер
Директор Єврейського жіночого педагогічного училища 
01.09.1995  - по 21.06.1999 
A - Ольшаницкая.jpg
Тамара 
Ольшаницька
В. о. директора Жіночого педагогічного коледжу «Бейт-Хана»
з 20.08.1999 - по 14.06.2011 
12088273_105274886499701_654349423549522
Станіслав 
Сапожников  
Директор Жіночого педагогічного коледжу «Бейт-Хана»
з 14.03.2011 - по 29.08.2012 
%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%
Марина
Мухіна
Аронова1.PNG
Ріма
Аронова
В. о. ректора Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-Хана»
з 30.08.2012 - до лютого 2017
Ректор ПУ «Заклад вищої освіти «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана»
з лютого 2017 - дотепер
bottom of page