top of page
Избранное

Вступ 2022

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» запрошує на навчання за освітніми рівнями та спеціальностями:

Бакалавр (термін навчання 3р.10.міс.)

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

053 Психологія

Магістр (термін навчання 1р.4 міс.)

013 Початкова освіта

053 Психологія


Форми навчання:очна, заочна, дистанційна


Умови вступу


Освітній рівень бакалавр


На спеціальності 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта

- на основі повної загальної середньої освіти вступники подають мотиваційний лист (може подаватися через ЄДЕБО)

- на основі молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра та молодшого бакалавра вступники подають дві предметні оцінки ЗНО 2019-2021 або НМТ 2022 р.(національний мультипредметний тест )


реєстрація на НМТ 2022 до 19.04.2022 https://zno.testportal.com.ua/registration


На спеціальність 053 Психологія

- на основі повної загальної середньої освіти вступники подають вступники подають результати НМТ 2022 р.

реєстрація на НМТ 2022 до 19.04.2022 https://zno.testportal.com.ua/registration


Освітній рівень магістр


На спеціальність 013 Початкова освіта – вступники подають мотиваційний лист

На спеціальність 053 Психологія – вступники здають магістерський тест навчальної компетентності та фаховий іспит в ПУ «ЗВО «МГПІ «Бейт-Хана»Comments


bottom of page