top of page

Готуємось до державної атестації.

З метою підготовки до проходження державної атестації здобувачами вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта, 19 січня на кафедрі педагогіки і психології відбулась процедура допуску студентів-магістрантів до захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт. Наукові керівники магістрантів, доктор педагогічних наук, доцент Самодрин А.П., доктор педагогічних наук, професор Сапожников С.В та кандидат педагогічних наук Овчаренко О.В. повідомили про готовність студентів до захисту. Останні зауваження та побажання висловлені. Бажаємо студентам вдалого захисту!bottom of page