top of page
Избранное

Державна атестація магістрів

Початок 2021 року позначений для МГПІ «Бейт-Хана» державною атестацією магістрів психології та магістрів початкової освіти. Екзаменаційна комісія, до складу якої увійшли представники академічної спільноти інституту та інших закладів вищої освіти м. Дніпра, провела захист магістерських робіт, які тематично відбивають наукову діяльність інституту. Тематика представлених кваліфікаційних робіт майбутніх учителів початкової освіти та психологів охоплює також широке коло науково-педагогічних інтересів магістрантів, зокрема «Виховання громадянських почуттів у молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи» (магістрантка Зеліксон М., науковий керівник – д-р пед. н., доцент Самодрин А. П.), «Психолого-педагогічна корекція і профілактика конфліктів молодших школярів у професійній діяльності вчителя початкових класів» (магістрантка Захарова Н., науковий керівник – канд. пед. н. Овчаренко О. В.). Актуальні проблеми психології висвітлено в наукових доробках Савицької М. «Самооцінка та схильність до залежності у жінок» (науковий керівник – д-р пед. н., професор Сапожников С. В.), Трамбовецької А. «Специфіка психологічної роботи з дітьми дошкільного віку в умовах сімейної напруги» (науковий керівник – д-р пед. н., професор Сапожников С. В.).

Comments


bottom of page