top of page
Избранное

Кваліфікаційний іспит спеціальності Початкове навчання

Відбувся захист кваліфікаційних (магістреських) робіт майбутніх вчителів початкових класів. На захисті були прсиутні Голова екзаменаційної комісії д-р пед. наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації Національного університету біоресурсів і прородокористування України Осадченко І.І.;наукові керівники: д-р пед наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології Сапожников С.В., д-р пед. наук, доцент, проректор з науки Самодрин А.П.; члени комісії: канд. пед. наук, зав.кафедри природничо-наукової підготовки Теплицька А.О., проректор з навчально-методичної роботи Мухіна М.В., серкетар комісії Зеркаль М.В., канд. пед. наук, ректор Аронова Р.С. Голова комісії, пані Осадченко І.І.акцентувала увагу на відповідність обраних тем досліджень нагальним потребам початкової освіти сьогодення, зокрема потребам адаптації молодших школярів до нових умов проживання і навчання, підготовки майбутніх вчителів застосування в освітньому процесі інформаційних технологій, вирішенн завдань морального виховання. Вітаємо із блискучим захистом Барам Лею, Віріну Марію, Брез Даніелу, Романовського Аківу, Лістенгурда Михайла, Курцваiла Менахема!Comments


bottom of page