top of page
Избранное

Кваліфікаційний іспит спеціальності Психологія

Відбувся захист кваліфікаційних (магістреських) робіт майбутніх психологів. На захисті були прсиутні Голова екзаменаційної комісії канд. псих.наук,доцент, доцент кафедри психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Мотозюк Л.М., наукові керівники: д-р пед наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології Сапожников С.В., старший викладач кафедри психології та педагогіки Пеня В,В.; члени комісії: д-р пед. наук, доцент, проректор з науки Самодрин А.П,, канд. пед. наук,зав.кафедри природничо-наукової підготовки Теплицька А.О., проректор з навчально-методичної роботи Мухіна М.В., серкетар комісії Зеркаль М.В., канд. пед. наук, ректор Аронова Р.С. Незважаючи на перебування в евакуації , завдяки співпраці з науковими керівниками показали високий рівень виконаних досліджень. Голова комісії, пані Мотозюк Л.М. відмітила актуальність обраних тем та їх практичне значення,зокрема у воєнний період. Вітаємо із блискучим захистом Деменчук Марію Олександрівну та Едрей Хаю-Фріму!
Comments


bottom of page