top of page
Избранное

МИ СТВОРЮЄМО МОЖЛИВОСТІ – ВИ ЇХ ВИКОРИСТОВУЄТЕ!

НАБІР НА НАВЧАННЯ ПРОДОВЖЕНО!

за спеціальностями

012 Дошкільна освіта,

013 Початкова освіта,

053 Психологія.


Вас запрошує на навчання Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» – сучасна освітня інституція, яка пропонує 5 акредитованих освітніх програм бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти. Відмінністю наших освітніх програм є їх багатокомпонентність та прикладна зорієнтованість, а метою – процес професійного становлення та формування лідерських якостей наших випускників з 1 курсу навчання.

Прагнучі задовольнити особистісні потреби наших здобувачів освіти та підвищити їх конкурентоспроможність ми розробили низку дисциплін (психологічного, філологічного, соціологічного, філософського, етнонаціонального циклів) з яких Ви обираєте, те, що потрібно саме Вам.

Корпоративні цінності інституту «Бейт-Хана» декларують європейський підхід до якості освіти, активну громадянську позицію учасників освітнього процесу, толерантність та доброчесність.


Comments


bottom of page