top of page
Избранное

Нові публікації

Нещодавно, за науковою редакцією проректора з науки МГПІ "Бейт-Хана", доктора пед.наук, доцента А.П.Самодрина було видано ІІ том щорічної колективної монографі лабораторії "Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука" Бібліографічне посилання: Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія / За наук. ред. А.П.Самодрина. Київ–Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2022. Т. 2. – 512 с. ISBN 978-617-639-331-3 Переглянути: Ноосфера Вернадського. Сучасна освіта і наука Том2

У монографії досліджуються проблеми розвитку теорії ноосфери і ноосферогенезу в світлі гуманітарних ідей академіка В. І. Вернадського та можливості їх упровадження в практику освіти, суспільства і культури України в психозойську еру людства.Comments


bottom of page