top of page

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

«БЕЙТ-ХАНА»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:


Кафедра гуманітарної та соціально-економічної підготовки:

- завідувач кафедри – 1 посада;

- доцент кафедри - 1 посада;

- викладач кафедри - 1 посада.


Кафедра природничо-наукової підготовки:

- завідувач кафедри – 1 посада;

- професор кафедри – 1 посада;

- доцент кафедри - 1 посада;

- викладач кафедри - 3 посади.


Кафедра педагогіки та психології:

- завідувач кафедри – 1 посада;

- заступник завідувача кафедри – 1 посада;

- професор кафедри – 3 посади;

- доцент кафедри - 4 посади;

- викладач кафедри - 9 посад.


Вимоги до учасників конкурсу:

- вища освіта відповідно до спеціальності;

- вчене звання (професор, доцент);

- досконале володіння державною мовою;

- педагогічний /науково-педагогічний стаж роботи для: завідувача кафедри – не менше 5 років, професора – не менше 7 років, доцента – не менше 4 років, старшого викладача – не менше 3 років, викладача – не менше – 2 років.


На конкурс приймаються документи:

- заява;

- особовий листок з обліку кадрів;

- фото 3х4;

- автобіографія;

- копія документів про вищу освіту (з пред’явленням оригіналу документа);

- копія диплома кандидата (доктора) наук, якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу документа);

- копія атестату доцента (професора), якщо є вимогою (з пред’явленням оригіналу документа);

- список наукових та науково-методичних праць;

- копія паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;

- копія військового квитка для військовозобов’язаних осіб;

- документи (матеріали), що засвідчують рівень наукової та професійної активності претендента на посаду відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, визначених Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187.


Документи на конкурс приймаються протягом 1 місяця з дня опублікування оголошення в засобах масової інформації


Наша адреса: 49000, м. Дніпро, пл. Успенська 5 Д, тел.: (056) 717-70-34.

bottom of page