top of page

Беремо участь у роботі Національної академії наук України

27 листопада 2020 року в Національній академії наук України під час ХХХ читань академіка В.І.Вернадського «Розвиток науки як продуктивної сили – незламна академічна традиція», присвячених Б. Є. Патону, з доповіддю «Світоглядні орієнтири розвитку освіти в світлі ноосферних ідей В. І. Вернадського» виступив доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології, проректор з науки Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-Хана» Анатолій Петрович Самодрин.bottom of page