top of page
Избранное

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми,

18 листопада МГПІ "Бейт-Хана" зустрічав у себе в гостях освітян з усієї України та Ізраїлю. В умовах пандемічної реальності, звичайними вже конференції в онлайн-форматі. Саме так була проведена ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми, перспективи". 

Слід зазначити, що проблематика всіх ланок освіти вийшла на новий рівень, що пов'язано з умовами впровадження технологій дистанційного навчання, діджиталізацією та інформатизацєю освітньої галузі. 

На пленарному засіданні була акцентована увага до визначення принципово нової ролі студентських інституцій у забезпеченні якості вищої освіти, ролі студента в якості стейкхолдера. Ці питання були розглянуті у доповіді ректорки МГПІ "Бейт-Хана", PhD Аронової Р.С. Розглянуто принципово нові фундаментальні парадигми, що викрісталізувалися у ноосферну епоху (доц. Самодрін А.П.), філософську модель метамодерну та осцеляцію, що є відмінністю сучасного світу (проф. Шабанова Ю.О.). 

Практичну складову привнесли доповіді, присвячені сучасним освітнім платформам (доц. Яворська О.О.) та досвіду шкільної дистанційної освіти Ізраїлю та України (PhD Бакуліна Н.В.).

Доповідь-дослідження колег з Ізраїлю була присвячена синтезу релігійних та наукових парадигм в педагогіці (PhD Р. Банті, здобувач вищої освіти ПУ ЗВО «МГПІ «Бейт-Хана» Н. Корнбліт).

Обговорення було продовжено на секційних засіданнях. Приділено увагу актуальним питанням адаптації студентів та інклюзивній освіті. Живу дискусію викликали доповідь PhD, Голови психологічної служби МГПІ "Бейт-Хана"  Кідалової М.М. (дослідження емоційних та поведінкових реакцій студентів в період адаптації); доц. Шиман О.І. (про впровадження дистанційних методів в початковій ланці освіті); практичної психологині інклюзивно-ресурсного центру м. Покров - Смірнової Л.Л. (про корекційну складову в роботі психолога під час дистанційного навчання).

В якості пропозиції було ухвалене рішення про проведення круглих столів для обміну досвідом між освітянами - практиками і теоретиками у дистанційному форматі на базі МГПІ "Бейт-Хана".Comments


bottom of page