top of page

053 Психологія АКРЕДИТОВАНО

19–21 жовтня наш інститут проходив процедуру акредеитаційної експертизи освітньої програми Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти. Команда експертів, до складу якої увійшли науково-педагогічні працівники провідних українських ЗВО, провела ретельний аналіз якості освітньої діяльності Інституту «Бейт-Хана» відповідно до критеріїв Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Протягом трьох днів експертна комісія, використовуючи програму Zoom, провела величезну роботу з визначення рівня відповідності якості роботи інституту критеріям Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Фокус-групи з викладачами, бесіди зі студентами, зустрічі зі стейкхолдерами інституту, вивчення матеріально-технічної бази, аналіз документації, що супроводжує навчальний процес, лягли в основу висновку експертної комісії та галузевої експертної ради щодо якості діяльності Інституту «Бейт-Хана».

За результатами роботи експертів і на підставі рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (від 15 грудня 2020 року) освітня програма Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти процедуру підтвердження якості освітнього процесу, його відповідності державним стандартам пройшла!

bottom of page