top of page
Избранное

Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Сучасна освіта

Наш інститут з радістю представляє збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика», яка пройшла в інституті 12 березня 2020 р.

До збірника увійшли тези 71 учасника з України, Мальдівської Республіки, Ізраїлю. Доктори і кандидати наук, аспіранти і студенти, вчителя і практичні психологи обговорили проблеми сучасного підходу до технологій вищої освіти, перспективи розвитку Нової української школи, філософії та психологи освіти, розвитку творчої особистості в умовах високої конкурентності.

Але вже сьогодні, три місяці потому, ми бачимо необхідність пошуку нових підходів до обговорюваних проблем, яка обумовлена економічними і технологічними трансформаціями світу пов'язаними з пандемією CОVID-19. Формування ціннісно-смислових орієнтирів розвитку гуманітарно-педагогічної освіти, проблеми та перспективи освіти дорослих, інформаційна компетентність, як складова професіоналізму сучасного викладача. Це далеко не повний перелік питань до обговорення яких ми запрошуємо всіх, для участі в наших конференціях!

bottom of page