top of page
Избранное

V Всеукраїнська науково-практична конференція

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» за співучасті Науково-дослідної лабораторії з вивчення і розроблення Гуманітарних ідей академіка В.І. Вернадського НАН України провів V Всеукраїнську науково-практичну конференцію (з міжнародною участю) «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика». Модераторкою конференції виступила ректорка ПУ ЗВО «МГПІ «Бейт-Хана, кандидатка педагогічних наук Аронова Р.С. Спікери конференції були представлені провідними науковцями України та Ізраїлю серед яких Вознюк О.В. д-р пед. н., професор Житомирського державного університету ім.. І. Франка Котік-Фрідгут Белла, д-р псих. н., професорка Педагогічного академічного коледжу ім. Д. Еліна, (Ізраїль), Моргун В.Ф., канд. псих. н., професор, почесний професор кафедри психології Полтавського Національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, заслужений працівник освіти України, Осадченко І.І. д-р пед. н, професорка, завідувачка Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини, голова громадської організації «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури», Піддячий М.І., д-р. пед. н., професор, член-кореспондент Міжнародної Слов’янської Академії освіти ім.. Я.А. Коменського, головний науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Рибалка В.В., д-р псих. н., професор, науковий співробітник відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Самодрин А.П., д-р. пед. н, проректор з науки, доцент, професор кафедри педагогіки та психології ПУ ЗВО «МГПІ «Бейт-Хана», завідувач науково-дослідної лабораторії з вивчення і розроблення гуманітарних ідей академіка В.І. Вернадського НАН України,

Шилов Ю.О., історик, археолог, культуролог, член Спілки письменників України, академік. Питання, які обговорювались на конференції підняли актуальні проблеми освіти у вимірах часу та війни: роль гуманітарно-педагогічної освіти як основи проєктування майбутнього під час випробувань і надалі, оновлення середовищного підходу до освіти молодших школярів під час і після війни, ноосферна теорія історії у освітянській конкретиці. Учасники конференції обмінялись думками та провели обговорення рішення конференції яке буде запропоновано для ознайомлення на веб сайті закладу разом з електронною версією збірника конференції.
Comments


bottom of page