top of page

Освітній рівень бакалавр

На спеціальності 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта

- на основі повної загальної середньої освіти  (ПЗСО) вступники подають мотиваційний лист (може подаватись через ЄДЕБО)

- на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра    (НРК 5) вступники подають мотиваційний лист (може подаватись через ЄДЕБО) або дві предметні оцінки ЗНО 2020-2021 або НМТ 2022-2023.

  

На спеціальність 053 Психологія

- на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) вступники подають сертифікати НМТ 2022 - 2023 р., сертифікати ЗНО 2020 – 2021 р., сертифікат матурального іспиту.

 

Освітній рівень Магістр

 

На спеціальність 013 Початкова освіта
– вступники подають мотиваційний лист (може подаватись через ЄДЕБО).

 

На спеціальність 053 Психологія
– вступники складають  єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з психології та соціології та єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови.

bottom of page