top of page

1. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В ЦІЛОМУ

До складу нашого закладу вищої освіти входять ліцкй, коледж та інститут. В данний час в інституті проводиться професійна підготовка за такими пеціальностями  – «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Психологія», «Економіка». Дані спеціальності аккредитовані Міністреством освіти і науки України за рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра та магістра, що дає право нашим випускникам отримувати диплом державного зразка.

2.  ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ОСВІТНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Найважливішою складовою підготовки фахівців у МГПІ «Бейт-Хана», що забезпечує її унікальність, є вибірковий освітній компонент, заснований на вивченні юдаїки. Етнокультурний компонент включає вивчення дисциплін, які допоможуть майбутнім педагогам успішно працювати в системі єврейської освіти України та країн СНД (сучасний літературний іврит, історія та традиції єврейського народу, класичні єврейські тексти, єврейська література), а також зроблять випускників вишу успішними у різних сферах діяльності в інфраструктурі єврейських громад (іврит ділових документів, економічна історія єврейських громад України, художня культура та образотворче мистецтво єврейського народу).

3.  НОВІ НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНОЇ ПОСЛУГИ В ІНСТИТУТІ

У 2018 році в МГПІ «Бейт-Хана» було отримано ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку магістрів за напрямами «Початкова освіта» та «Психологія». Створено кадрову, науково-методичну та матеріальну основу підготовки таких фахівців, створено профільні кафедри, обладнано відповідні аудиторії, придбано нові підручники та посібники.

Інститут перебуває у безперервному розвитку, удосконалюючи якість освітніх послуг та розширюючи спектр спеціальностей. У наступному навчальному році планується відкриття нової спеціальності. 

 

4.  ЗАРУБІЖНА СПІВПРАЦЯ

Мовну практику та стажування з лінгвокраїнознавства студенти «Бейт-Хани» проходять в Ізраїлі на базі педагогічного вищого навчального закладу «Орот Ісраель-коледж – Елькана». Цей виш готує фахівців у галузі гуманітарного знання, за широкого спектру спеціальностей: класичних єврейських текстів – Тора, Танах, філософія іудаїзму, іноземні мови, літературознавство, PR та ЗМІ, історія та географія Ізраїлю, математика, дошкільна педагогіка, початкова, загальна середня та корекційна освіта.

"ОРОТ-Ісраель-Елькана" та МДПІ "Бейт-Хана" пов'язує багаторічне партнерство. Ректор коледжу, доктор філософії, професор Рав Нерія Готель є частим гостем інституту "Бейт-Хана". Такі зустрічі дають можливість професійного спілкування, обміну цінним досвідом, служать стимулом зростання та розвитку нашого молодого вишу.

Нещодавно «ОРОТ-Ісраель-Елькана» став першим релігійним коледжем в Ізраїлі, який підтвердив відкриття магістерських програм з вивчення ТАНАху, філології, консалтингу та освітнього менеджменту (управління у сфері освіти).

5.  ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ У МГПІ «БЕЙТ-ХАНА»

Сильні сторони освітньої послуги в МГПІ "Бейт-Хана" - це сучасний рівень освіти та можливості особистісного зростання; унікальний етнокультурний компонент освітньо-професійної програми; ґрунтовна підготовка з івриту, російської, української, англійської мов; гранти на здобуття повної вищої освіти; практика та стажування за кордоном (Польща, Ізраїль); гарантоване працевлаштування в інфраструктурі єврейських громад України

bottom of page