top of page

Історія нашого 
інституту

Дотримуючись традицій, осягаючи мудрість, створюємо майбутнє. 

Тут ви знайдете детальну інформацію про те етапи розвитку та становлення МГПІ "Бейт-Хана"

Розвиток

1995 рік

1997 рік

1999 рік

Заклад вищої освіти почав свою діяльність, як єврейське жіноче педагогічне училище, пізніше перетворене на Жіночий педагогічний коледж «Бейт-Хана».

Перший випуск 40 молодих педагогів для єврейських національних шкіл і дитячих садків.

На базі Жіночого педагогічного училища «Бейт-Хана» було створено Освітній Ресурсний Центр (ОРЦ) для дітей, які мають особливі потреби.

1998 рік

Коледж отримав ліцензію на підготовку музичних керівників дитячих садків за напрямом 5.020207 «Музична педагогіка і виховання».

Жіноче педагогічне училище «Бейт-Хана» перейменовано на Жіночий педагогічний коледж. Вищий навчальний заклад стає не лише навчально-методичним центром для більшості єврейських освітніх установ України, а й джерелом педагогічних кадрів для системи єврейської освіти України і СНД.

З ініціативи коледжу і за сприяння Федерації єврейських громад України було започатковано масштабний освітній проєкт «Беяхад» (з івриту – «разом»). Мета проєкту – закласти основи для якісного зростання рівня фахової підготовки педагогів у системі єврейської освіти.

2003 рік

2004 рік

2005 рік

З метою впровадження ступеневої підготовки фахівців було створено навчальний науково-виробничий комплекс Кримський державний гуманітарний університет – Жіночий педагогічний коледж «Бейт-Хана». Ідею ступеневої освіти на вищих освітньо-кваліфікаційних рівнях (бакалавр, спеціаліст, магістр) для випускників коледжу було втілено в реальність.

Коледж отримав ліцензію на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностями 6.010101 «Дошкільна освіта» і 6.010102 «Початкова освіта».

2007-2008рік

у Жіночому педагогічному коледжі «Бейт-Хана» відбувалися важливі зміни, пов’язані з переходом на новий зміст освіти після впровадження державних стандартів вищої освіти, рейтингової системи контролю якості освіти, уведення кредитно-модульної системи в навчальний процес.

2007 рік

2010 рік

2010-2011 рік

«Бейт-Хана» успішно пройшла державну акредитацію і підтвердила ліцензію, що надає право на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностям 6.010101 «Дошкільна освіта» і 6.010102 «Початкова освіта».

У тому ж році відбувся урочистий випуск перших бакалаврів.

2011 рік

Здійснено набір на перший курс заочного відділення «Бейт-Хани» за програмою підвищення кваліфікації для чоловічої групи педагогів.

Отримано ліцензії на підготовку іноземних громадян за базовими спеціальностями, а також на підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України.

У цьому ж році Жіночий педагогічний коледж «Бейт-Хана» перетворено на заклад вищої освіти «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана».

2013 рік

В інституті відбулося ліцензування підготовки бакалаврів за спеціальностями 6.030103 «Практична психологія», 6.030504 «Економіка підприємства», підготовки громадян України до вступу до вищих навчальних закладів.

Інститут організував і провів Всеукраїнський науково-практичний семінар для працівників єврейських освітніх установ на тему «Сучасна єврейська школа: традиції, інновації, перспективи». До цієї події було присвячено і перший випуск науково-практичного журналу «Єврейське знання».

2014 рік

2016 рік

Освітня діяльність інституту вже охоплює такі напрями і спеціальності, як:

012 «Дошкільна освіта»

(Гуманітарний фаховий коледж як структурний підрозділ);

013 «Початкова освіта»

(Гуманітарний фаховий коледж як структурний підрозділ);

012 «Дошкільна освіта»;

013 «Початкова освіта»;

053 «Психологія»;

051 «Економіка»;

підготовка громадян України до вступу до вищих навчальних закладів;

підготовка іноземних громадян до вступу до вищих навчальних закладів;

підготовка іноземних громадян за акредитованими спеціальностями.

Акредитація освітньої програми Початкова освіта другого (магістерського) рівня та освітньої програми психологія другого (магістерського) рівня.

У тому ж році ЗВО «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» започаткував проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми, перспективи».

З метою проведення наукових досліджень та розробок у галузі педагогіки та методики, упровадження інноваційної діяльності та забезпечення на цій основі поглибленої науково-дослідницької підготовки майбутніх педагогів на базі МГПІ «Бейт-Хана» розпочала свою роботу науково-дослідна лабораторія «Проєктування освіти та навчання».

МГПІ "Бейт-Хана" долучився до благодійної ініціативи Федерації єврейських громад України з евакуації населення та надання гуманітарної допомоги, створивши на своїй базі call-центр, в якому викладачі та студенти на волонтерській основі цілодобово приймають звернення громадян. Також викладачі та студенти інституту  разом з партнерською організацією БО БФ «Хесед Менахем» долучились до програм надання допомоги людям похилого віку, організовуючи їх дозвілля. Викладачі інституту беруть участь у програмах з надання психологічної допомоги особам, постраждалим від війни. Так, в рамках даної ініціативи, викладачі кафедри педагогіки та психології започаткували для всіх охочих тренінг з теми "Війна і діти: шляхи подолання кризи", у співдружності з "Всеукраїнською жіночою єврейською організацією "Проект Кешер" викладачами було проведено цикл лекцій на теми «Стресостійкість молодої мами під час воєнних дій» та «Виховуємо щасливу дитину».

2020 рік

2021 рік

2022 рік

bottom of page