top of page

До уваги вступників!

на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК 6, НРК 7, зі спеціальностей 013 Початкова освіта та 053 Психологія

Напрями підготовки і спеціальності

Вищій навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут
«Бейт-Хана» здійснює освітню діяльність відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України за наступними напрямками і спеціальностями:

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 01 Освіта/Педагогіка

НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 012 Дошкільна освіта

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКОВАНИЙ РІВЕНЬ: молодший фаховий бакалавр (денна форма навчання)

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ: вчитель дошкільного виховання

Спеціаліст може обіймати  такі первинні посади:

 • вихователь дітей раннього і дошкільного віку;

 • вчитель дошкільного виховання.

 

Термін  навчання: 3 роки 10 місяців на основі базової загальної средньої освіти (9 класів)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 01 Освіта/Педагогіка

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 012 Дошкільна освіта

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: бакалавр (денна і заочна форма навчання)

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ: бакалавр  дошкільної освіти

 

Спеціаліст може обіймати такі посади:

 • вихователь-методист;

 • вчитель дошкільного виховання в закладах дошкільної освіти 

 • вихователь  у центрах розвитку дітей дошкільного віку;

 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої  освіти.

Скорочений  термін навчання 1 рік 10 місяців на базі освітньо-кваліфікованого рівня «молодший спеціаліст», «молодший бакалавр»  за фахом.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 01 Освіта/Педагогіка

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 013 Початкова освіта

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКОВАНИЙ РІВЕНЬ: молодший  фаховий бакалавр  (денна форма навчання)

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ: вчитель початкової освіти

Спеціаліст може обіймати такі первинні посади:

 • вчитель1–4 класів;

 • вихователь групи продовженого дня;

 • вчитель початкових класів з правом навчання івриту .

 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) ​

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 01 Освіта/Педагогіка

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 013 Початкова освіта

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: бакалавр (денна і заочна форма навчання)

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ: бакалавр  початкової  освіти

Спеціаліст може обіймати такі посади:

 • вчитель 1-4 класів;

 • вихователь групи продовженого дня;

 • вчитель початкових класів з правом навчання івриту;

 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців  на базі повної загальної середньої освіти.

Скорочений термін навчання 1 рік 10 місяців на базі освітньо-кваліфікованого рівня «молодший спеціаліст» за фахом.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 01 Освіта/Педагогіка

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 013 Початкова освіта

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: магістр (вечірня і заочна форма навчання)

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ: магістр початкової освіти

Спеціаліст може обіймати такі посади:

 • вчитель початкової школи;

 • вчитель початкових класів з правом навчання івриту;

 • інспектор по охороні дитинства;

 • консультант медико-психолого-педагогічної служби;

 • співробітник центру розвитку дітей;

 • завідувач учбовою частиною початкової  школи.

Термін навчання: 1 рік 4 місяці на базі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 05 Соціальні і поведінкові науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 053 Психологія

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: бакалавр (денна і заочна форма навчання)

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ: бакалавр психології

 

Спеціаліст може обіймати такі посади:

 • практичний психолог в освітніх установах;

 • практичний психолог на підприємствах;

 • психолог-консультант;

 • лаборант (психологічні дослідження).

 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 05 Соціальні і поведінкові науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 053 Психологія

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: магістр (вечірня і заочна форма навчання)

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ: магістр психології

 

Спеціаліст може обіймати такі посади:

 • практичний психолог;

 • молодший науковий співробітник;

 • практичний психолог в органах державної влади і управління;

 • консультант медико-психолого-педагогічної комісії;

 • начальник структурного підрозділу - головний фахівець;

 • практичний психолог в органах державної влади і управління.

 

Термін навчання: 1 рік 4 місяці на базі диплому бакалавра, спеціаліста, магістра.

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 05 Соціальні і поведінкові науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 051 Економіка

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: бакалавр (денна і заочна форма навчання)

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ: бакалавр  економіки

 

Спеціаліст може обіймати такі посади :

 • брокер; фахівець з  біржових операцій;фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

 • спеціаліст з управління активами; фахівець з фінансово-економічної безпеки;фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів;

 • агент страховий; експерт-консультант зі страхування;

 • агент з нерухомості ; ріелтор;

 • агент комерційний; агент торговий; інспектор торговий; інспектор-товарознавець;

 • інспектор кредитний; інспектор обмінного пункту;

 • адміністративный помічник; инспектор з кадрів;

 • агент податковий; агент рекламний; імпресаріо; представник з реклами.

 

Термін навчання 3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти.

bottom of page