top of page

Кафедра педагогіки і психології

Головним завданням кафедри педагогіки та психології є організаційне, педагогічне, методичне та наукове забезпечення реалізації підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за освітньо-професійними програмами Початкова освіта (спеціальність 013 Початкова освіта), Психологія (спеціальність 053 Психологія), а також першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (спеціальність 012 Дошкільна освіта).

У процесі навчання здобувачі вищої освіти мають бути підготовленими до вирішення професійних завдань у галузі дошкільної та початкової освіти, психології, а також науково-дослідної діяльності у галузі педагогіки та психології; проєктування, організації, реалізації та оцінки результатів професійної діяльності та наукового дослідження у сфері дошкільної, початкової освіти та психології з використанням сучасних накових методів досліджень а також інформаційних та інноваційних технологій; організації взаємодії з колегами, взаємодії із соціальними партнерами, у тому числі з іноземними, пошук нових соціальних партнерів; використання наявних можливостей середовища та проєктування нових умов, у тому числі інформаційних, для вирішення професійних та науково-дослідних завдань; здійсненню професійної та особистісної самоосвіти, проєктування подальшого освітнього маршруту та професійної кар'єри, участі в дослідно-експериментальній роботі. На базі кафедри педагогіки та психології проводяться лекції у соціально-освітньому проекті "Університет батьківської освіти".

Основні дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра педагогіки та психології:

Психологія (загальна)

Психологія дитяча

Психосоматика

Педагогіка

Психологічна діагностика

Психологія дитячої творчості

Педагогічна творчість

Методика викладання психології Диференційна психологія

Експериментальна психологія

Вікова психологія

Педагогічна психологія

Соціальна психологія

Порівняльна психологія

Методологічні та теоретичні проблеми психології Психологія спорту

Психологія управління

Основи психологічного консультування Психологія кризових станів

Теорія та методика музичного виховання

Дошкільна лінгводидактика

Основи інклюзивного навчання

Психологічні аспекти PR-технологій

Психологія особистості

Нейропсихологія

Етнопсихологія

Психологія творчої діяльності

Основи психотерапії

Гендерна психологія

Психологія кадрової діяльності

Психологія девіантної поведінки

Основи інклюзивного навчання

Вікова психологія

Основи психодіагностики

Педагогічна психологія

Загальні засади педагогіки

Теорія та методика виховання

Дидактика

Педагогічні технології у початковій школі Школознавство

Історія педагогіки

Основи педагогічної творчості

Основи педагогічних досліджень

Інклюзивна освіта

У штаті науково-педагогічного колективу 10 осіб, з них:
- 4 професорів, доцентів;
- 4 кандидати наук;
- 2 викладачі ІІ-ї категорії;

Сапожников.PNG
Аронова1.PNG
Якимчикас Є.В..jpeg
Бакуліна Наталія Валеріївна.jpg

Станіслав Сапожніков Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

Євгені Якимчикас
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач кафедри

Ріма Аронова
Кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри

Наталія Бакулина
Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри

Гмиріна О.І..jpeg

Олександра  Гмиріна
Кандидат психологічних наук, викладач кафедри

Базилевская.PNG

Оксана Базилевська Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри

Баркова.PNG

Дар'я Баркова
Фахівець ІІ-й категорії, викладач кафедри

Пеня В..jpeg

Вікторія Величко
Викладач кафедри

Осадченко І.jpeg

Інна Осадченко
Доктор педагогічних наук, професор кафедри

Перепелюк_edited.jpg

Тетяна Перепелюк
Кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри

Крівко С.А..jpg

Світлана Кривко
Спеціаліст вищої категорії, викладач кафедри

bottom of page