top of page

Привіт, нумо знайомитись!

З 1995 року єдиним в Україні закладом вищої освіти, який готує вчителів, вихователів та психологів, готових до роботи  також і у  закладах освіти з вивченням мови іврит, історії та традиції  єврейського народу, є Приватна установа  «Заклад вищої освіти  «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана». 

Розуміючи особливу державницьку роль ЗВО у справі підготовки майбутніх  фахівців, здатних до реалізації сучасної освітньої політики, Інститут прагне бути конкурентоспроможним у європейському просторі освіти, діючи демократично на засадах гуманізму, справедливості та свободи, виховувати особистість у дусі поваги й сповідування культурної спадщини українського та єврейського народів, які мешкають і взаємодіють пліч-о-пліч на теренах України та поза її межами.

Інститут співпрацює з провідними ЗВО України, має спільні освітні проєкти з ЗВО Ізраїлю, що безумовно сприяє налагодженню плідної співпраці між країнами, тож   освітні програми Інституту мають попит  також у іноземних студентів.

За 29 років діяльності у МГПІ «Бейт-Хана» підготовлено понад 850 вихователів дошкільних закладів, вчителів початкової освіти, психологів, які працюють у системі освіти України, Європи, США, Ізраїлю.​

  Майже з початку бойових дій в Україні МГПІ «Бейт-Хана» приєднався до благодійної діяльності Федерації єврейських громад України. Допомога з евакуацією цивільного населення з місць бойових дій, видача гуманітарної допомоги тим, хто опинився у скрутному становищі, забезпечення ліками першої потреби, надання екстреної психологічної допомоги стало пріоритетним завданням для тимчасово створеного підрозділу інституту – кол-центру, до складу якого увійшли ректор, викладачі та працівники інституту. Об'єднані гаслом ФЄГ України «Благодійність несе порятунок» ми пишаємося тим, що наш МГПІ «Бейт-Хана» причетний до справи надання гуманітарної допомоги всім постраждалим від війни в Україні!

Віримо у Перемогу!

Якорь 1
4B2A6059.JPG

МІСІЯ

Місія інституту полягає у подальшому вдосконаленні людини, забезпеченні умов та механізмів школі повно виявляти та примножувати культурний потенціал суспільства, удосконалюючи механізми організації персоніфікованої інтелектуальної еволюції, безперервно модернізуючи інструменти розкриття та самореалізації особистості відповідно до індивідуальних можливостей та у співвідношенні із загальнолюдськими, світовими, ; у подальшій розробці та вдосконаленні освітньо-професійних програм із напрямків (спеціальностей) підготовки висококваліфікованих діячів відповідно до вимог забезпечення якості освіти в європейському освітньому просторі та створення майбутньої освіти через розуміння мудрості та дотримання кращих етнокультурних традицій.

ВІЗІЯ

 Візія інституту полягає у формуванні умов забезпечення особистісного цілепокладання проектнокультурної колективно-розподіленої діяльності за посередництвом освіти - цілепокладальницької щодо процесів глобалізації та регіоналізації на планеті та в Україні; у формуванні професійної компетентності майбутніх спеціалістів відповідно до вимог реальних роботодавців та стейкхолдерів, здійсненні умов профільно-професійної підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників, безперервно профконсультаційної підтримки у зростанні педагога та психолога як фахівця XXI століття.

4B2A5688 - копия (2).JPG
bottom of page