Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньої діяльності ГКПУ "ВНЗ "МГПІ "Бейт-Хана" щодо підготовки фахівців спеціальності 5.01010101 "Дошкільна освіта"

Експертні висновки акредитаційної експертизи освітньої діяльності ГКПУ "ВНЗ "МГПІ "Бейт-Хана" щодо підготовки фахівців спеціальності 5.01010201 "Початкова освіта"