top of page

Приватна установа "Заклад вищої освіти "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"

ВІЗІЯ інституту полягає у формуванні умов забезпечення особистісного цілепокладання проектнокультурної колективно-розподіленої діяльності за посередництвом освіти - цілепокладальницької щодо процесів глобалізації та регіоналізації на планеті та в Україні; у формуванні професійної компетентності майбутніх спеціалістів відповідно до вимог реальних роботодавців та стейкхолдерів, здійсненні умов профільно-професійної підготовки та сприяння працевлаштуванню випускників, безперервної профконсультаційної підтримки у зростанні педагога та психолога як фахівця XXI століття.

►МІСІЯ інституту полягає в подальшому вдосконаленні людини, забезпеченні умов та механізмів повно виявляти та примножувати культурний потенціал суспільства, удосконалюючи механізми організації персоніфікованої інтелектуальної еволюції, безперервно модернізуючи інструменти розкриття та самореалізації особистості відповідно до індивідуальних можливостей та у співвідношенні із загальнолюдськими, світовими процесами; у подальшій розробці та вдосконаленні освітньо-професійних програм з напрямків (спеціальностей) підготовки висококваліфікованих фахівців відповідно до вимог забезпечення якості освіти в європейському освітньому просторі та створення майбутньої освіти через розуміння мудрості та дотримання кращих етнокультурних традицій.

ЗАГАЛЬНІ ЦІННОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ КУЛЬТУРИ:

- людиноцентризм та толерантність на гуманістичній основі;

- демократизм у поєднанні з освіченістю;

- науковість та академічна чеснота;

- лідерство, асоціативність та студентське самоврядування;

- інноваційний та креативний розвиток;

- мотивованість творити добро всіх суб'єктів освітнього процесу;

- прозорість та відкритість усіх процедур та напрямків діяльності Інституту

bottom of page