top of page

Центр інформаційних технологій

Мета діяльності Центру – формування інформаційної культури майбутніх єврейських педагогів. На базі Центру здійснюється вивчення нормативних курсів навчального плану ("Основи інформатики", "Нові інформаційні технології", "Технічні засоби навчання"), варіативних курсів, спецкурсів та факультативів ("Методика застосування комп'ютерної техніки у педагогічній практиці", "Основи комп'ютерної графіки"), "Основи комп'ютерного дизайну").

bottom of page