top of page

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Силабуси

Програми практики

Prohramy praktyky

bottom of page