top of page
OAV9EA0_edited.jpg

Доступ до публічної інформації

Приватна установа "Заклад вищої освіти  "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" (ПУ "ЗВО МГПІ "Бейт-Хана") надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації у ПУ "ЗВО МГПІ "Бейт-Хана" здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами посадових обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів посадових повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1. Ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2. Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3. Підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

- від фізичної особи (зразок);

- від юридичної особи (зразок);

- від об’єднань громадян (зразок);

- форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Поштова адреса ПУ "ЗВО МГПІ "Бейт-Хана" для подання інформаційного запиту:

м. Дніпро, пл. Успенська, 5Д, 49044, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);


телефон: (056) 717-70-34; факс: (056) 717-70-36;
електрона пошта: office@bethna.org.ua

bottom of page