Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» заснован у 1995 році з метою забезпечення системи єврейської освіти в Україні педагогічними кадрами. За 20 років діяльності в МГПІ «Бейт-Хана» підготовлено близько 1000 вихователей та вчителів для єврейських дитячих садочків і загальноосвітніх шкіл України, країн СНД, Молдови та Балтії.

Сьогодні в інституті ведеться підготовка бакалаврів і молодших спеціалістів за спеціальностями «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Экономіка», «Психологія». «Бейт-Хана» є єдиним в Україні вищим навчальним закладом з єврейським етнонаціональним компонентом в освіті, який має державну ліцензію і акредитацію. Найближчі перспективи інститута – затвердження в Міністерстві освіти і науки України нових програм підготовки бакалаврів («Английська мова і література, друга мова – іврит», «Дизайн») та програм рівня M. Ed. (The Master of Education) за спеціальностями «Початкова освіта», «Дошкільна освіта».

В МГПІ «Бейт-Хана» створена унікальна середа для отримання якісної сучасної освіти,

вивчення духовної спадщини єврейського народа і особистого зростання студентів.

Історія інституту

1995 р. – вищий навчальний заклад розпочав свою діяльність спочатку як Жіноче педагогічне училище, пізніше (в 2003 р.) – Жіночий педагогічний коледж «Бейт–Хана». Він заснован Всеукраїнським єврейським благодійним культурно-просвітницьким фондом «Ор-Авнер «Хабад Любавич» і є недержавним вищим навчальним закладом ІІ ступіня акредитации. У витоків створення «Бейт-Хани» стояли голова Фонда «Ор-Авнер «Хабад Любавич» г-н Леви Леваєв, президент інститута, голова Ради Федерації єврейських громад України рав Меір Стамблер, головний равін Днепропетровської єврейської громади г-н Шмуель Камінецький.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урочиста церемонія відкриття училища відбулася у вересні 1995 року. Честь розрізання стрічки на відкритті вузу була надана шаноавній  пані Хані Леваївой, матері засновника Фонду «Ор-Авнер Хабад Любавіч» чиє благословенне ім'я до цього дня  носить «Бейт-Хана».

1997 р. – перший випуск з 40 молодих педагогів для єврейських етнонаціональних шкіл і дитячих садів.

1998 р. – коледж отримав ліцензію для підготовки музичних керівників дитячих садів за фахом 5.020207 «Музична педагогіка і виховання».

1999 р. – на базі Жіночого педагогічного училища «Бет-Хана» був  створений Освітній Ресурсний Центр (ОРЦ) для дітей, які мають розумові і фізичні недоліки, особливі потреби і потреби в соціальній адаптації.

2000 р. – за підтримки Усесвітнього союзу ОRТ відкрит Центр інформаційних технологій.

2003 р. – Жіноче педагогічне училище «Бет-Хана» перейменоване в Жіночий педагогічний коледж. Вищий учбовий заклад стає не лише учбово-методичним центром для більшості єврейських освітніх установ України, але також джерелом педагогічних кадрів для системи єврейської освіти України і СНГ.

2004 р. – за ініціативою коледжу и за сприяння Федерації єврейських громад України був заснований масштабний освітній проект, який отримав назву «Бэяхад» (в пер. з іврита – «разом»). Мета проекта – закласти основу для якісного роста рівня педагогів в системі єврейської освіти шляхом підвищення кваліфикації спеціалістів.

2005 р. – з метою впровадження ступеневої підготовки спеціалістів був створен навчально-науково-виробничий комплекс «Кримський державний гуманітарний університет – Жіночий педагогічний коледж «Бет-Хана». Таким чином, ідея ступеневої освіти на вищіх освітньо-кваліфікаційних рівнях (бакалавр, спеціаліст, магістр) для випускників коледжа отримала в цьому комплексі реальне втілення.

2007–2008 рр. – в Жіночому педагогічному коледжі «Бет-Хана» відбувалися важливі зміни щодо переходу на новий зміст освіти шляхом впровадження державних стандартів вищої освіти, рейтингової системи контроля якості навчання, введення кредитно-модульної системи в навчальний процес.

2007 р. – коледж отримав ліцензію на підготовку спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностями 6.010101 «Дошкільна освіта» і 6.010102 «Початкова освіта».

2010 р. – «Бет-Хана» успішно пройшла державну акредитацію і підтвердила ліцензію, яка дає право на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностями 6.010101 «Дошкільна освіта» і 6.010102 «Початкова освіта». Цього ж року коледж урочисто випустив перший потік бакалаврів.

2010–2011 рр. – здійснений набір на перший курс заочного відділення «Бет-Хани» за програмою подвищення кваліфікації для чоловічої групы педагогів.

2011 р. – були отримані ліцензії на підготовку їноземних громадян за базовими спеціальностями, а також на підготовку іноземних громадян до вступу в вищі навчальні заклади України. Цього ж року Жіночий педагогічний коледж «Бет-Хана» був перетворений у Вищій навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана», отримавши більш високий статус і перспективи подальшогого розвитку.

2013 р. – в інституті відбулось ліцензування підготовки бакалаврів за спеціальностями 6.030103 «Практична психологія», 6.030504 «Економіка підприємства», підготовки громадян України до вступу у вищий навчальний заклад.

2014 р. – в інституті відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар для робітників єврейських освітніх закладів на тему «Сучасна єврейськая школа: традиції, інновації, перспективи». До цієї події був приурочений і перший випуск науково-практичного журналу "Єврейське знання".

 У поточному 2016-2017 навчальному році освітня діяльність охоплює такі напрямки та спеціальності, за якими здійснюється випуск фахівців:

012 «Дошкільна освіта» (у структурному підрозділі Гуманітарний коледж);

013 «Початкова освіта» (у структурному підрозділін Гуманітарний коледж);

012 «Дошкільна освіта»;

013 «Початкова освіта»;

053 «Психологія»;

051 «Економіка»;

підготовка громадян України до вступу у вищій навчальний заклад;

підготовка іноземних громадян до вступу у вищій навчальний заклад;

підготовка іноземних громадян за акредитованими спеціальностями.

За роки роботи закладу «Бейт-Хана» було випущено більше 800 студенток, які працюють у 127 єврейських школах та дитячих садочках у 67 містах країн СНД, а також у країнах далекого зарубіжжя (Європи, Ізраілю, США, Канади, Австралії).

Бачення, місія, стратегія

VISION (Бачення): будучи единим єврейським вузом в Україні, який має державну ліцензію і акредитацію, ми забезпечимо студентів якісною сучасною освітою і широкими можливостями для вивчення духовної спадщини свого народа. У найближчій перспективі наші випускники будуть отримувати сертифіковані міжнародні дипломи, що дозволить їм стати успішними в будь якій країні світу.

МІСІЯ: ми надаємо єврейській молоді якісну освітню послугу на рівні державних стандартів України, створюємо унікальне середовище для всестороннього розвитку особи в дусі повашани до єврейської культури і традицій , формуємо  майбутніх  лідерів єврейських громад.

► СТРАТЕГИЯ:

  • впровадження  інноваційних технологій в учбово-виховний процес;

  • використання  кращого міжнародного досвіду в освітній  галузі;

  • розширення спектру освітніх послуг;

  • залучення  молоді до вивчення духовної спадщини  еврейського народу: мови, історії, традицій.

5 ВАЖЛИВИХ ФАКТІВ ПРО ІНСТИТУТ 

1. ОСВІТНЯ  ДІЯЛЬНІСТЬ В ЦІЛОМУ

До складу нашого вищого учбового закладу входять ліцей, коледж і інститут. В даний час в інституті проводиться професійна підготовка за такими спеціальностями – «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Психологія», «Економіка». Дані спеціальності акредитовані  в Міністерстві освіти і науки України по рівнях молодшого фахівця і бакалавра, що надає випускникам право на здобуття  дипломів державного зразка.

2.  ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ  КОМПОНЕНТ ООСВІТНЬО -ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ

Найважливішої складової підготовки фахівців в МГПІ «Бейт-Хана», що забезпечує її унікальність, є вибірковий освітній компонент, заснований на вивченні іудаїки. Етнокультурний компонент включає вивчення дисциплін, які допоможуть майбутнім педагогам успішно працювати в системі єврейського утворення України і країн СНД (сучасний літературний іврит, історія і традиції єврейського народу, класичні єврейські тексти, єврейська література), а також зроблять випускників вузу успішними в різних сферах діяльності в інфраструктурі єврейських общин (іврит ділових документів, економічна історія єврейських громад України, художня культура і образотворче мистецтво єврейського народу).

3.  НОВІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ В ІНСТИТУТІ

В 2018 році в МГПІ «Бейт-Хана» була отримана ліцензія Міністерства освіти і науки України на підготовку магістрів по напрямах «Початкова освіта» і «Психологія». Створена кадрова, науково-методична і матеріальна основа підготовки таких фахівців, створені профільні кафедри, обладнані відповідні аудиторії, придбані нові підручники і посібники.

Інститут знаходиться в безперервному розвитку, удосконалюючи якість освітніх послуг і розширюючи спектр спеціальностей. В майбутньому навчальному році планується відкриття нової спеціальності.

 

4.  ЗАРУБІЖНА  СПІВПРАЦЯ

Мовну практику і стажировку по лінгвокраєведенню студенти «Бейт-Хана» проходять в Ізраїлі на базі педагогічного вищого навчального закладу «Орот Ісраель-коледж – Елькана». Цей заклад готує спеціалістів в області гуманітарного знання, при широкому спектрі спеціальностей: класичних єврейських текстів – Тора, Танах, філософія іудаізм, іноземні мови, літературоведення, PR и ЗМІ, історія і географія Ізраілю, математика, дошкільна педагогіка, початкова, загальна ,середня і коректувальна  освіта.

Нещодавно «ОРОТ-Ісраель-Елькана» став першим релігійним коледжем в Ізраїлі, який підтвердив відкриття магістерських програм по вивченню ТАНАха, філології, консалтингу і освітнього менеджменту (управління у сфері освіти).  «ОРОТ-Ісраель-Елькана» і МГПІ «Бейт-Хана» зв'язує багатолітнє партнерство. Ректор коледжу, доктор філософії, професор рав Нерія Готель є частим гостем інституту «Бейт-Хана». Такі зустрічі дають можливість професійного спілкування, обміну коштовним досвідом ,служать стимул-реакцією, зростання і розвитку нашого молодого вузу.

 

5.  ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В МГПІ «БЕЙТ-ХАНА»

Сильні сторони освітньої послуги в МГПІ "Бейт-Хана"  – це сучасний рівень освіти і можливості особового зростання; унікальний етнокультурний компонент освітньо-професійної програми;  грунтовна підготовка по івриту, російському, українському, англійському мовам; гранти на здобування повної вищої освіти; практика і стажування за кордоном (Польща, Ізраїль); гарантоване працевлаштування в інфраструктурі єврейських громад .

Адміністрація інститута

Рабин
Меїр Цві Стамблер

Президент інституту

Ребецн
Сара Стамблер

Проректор з

виховної роботи

Римма Семенівна
Аронова

Ректор інституту

Марина Віталіївна
Мухіна 

Директорка гуманітарного коледжу, проректор з навчальної роботи

Аліна Олександрівна Теплицька

Проректор з економіки

Головіна Любов Олександрівна

Директорка гуманітарного профільного ліцею

 
 
 
 
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Ми на зв'язку

Адреса

© 2017 Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"

Телефон: +38 (056) 717-70-34 

Email: office@bethana.org.ua

Пл. Успенська, 5, м. Дніпро, 49000, Україна