top of page

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН З ФАХІВ 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Дисципліни обов'язкового цикла

Програми практики

Дисципліни вибіркового циклу

Анотації до дисциплін спеціальності 013 Початкова освіта

bottom of page