top of page

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ

Дисципліни обов'язкового циклу

Програми практики

Дисципліни вибіркового циклу

bottom of page